Makkaur Miljö AB

Välkommen till Makkaur Miljö AB, ett konsultföretag med uppdrag inom miljö- och naturfrågor. Jag som driver företaget heter Pontus Lundberg och de flesta uppdrag utförs inom fiske- och vattenvård, exempelvis provfisken i sjöar och strömmande vatten, biotopkarteringar och flottledsrestaureringar.

Verksamheten omfattar även inventeringar på land och konsekvensbeskrivningar i samband med vindkraftetablering.

Uppdragsgivare är myndigheter, företag, naturvårdsorganisationer och andra konsultföretag.

DCopyright 2009. Designed by Flash Templates Design downloaded from free website templates.